find en kæreste Horsens - Største datingsider Christiansø

Største tilflugtsborg: På en 22 m høj klippeknude i Almindingen ligger ruinerne af Gamleborg - Bornholms største tilflugtsborg.Ældste kongeborg: På en 16 m høj klippeknude over Borre- eller Borgesø i Almindingen ligger ruinerne af Lilleborg - Nordens ældste kongeborg.Den må være opført engang i sidste halvdel af 1100 tallet. Fund på stedet tyder på, at der har været anvendt glas i vinduernes ruder - i så fald er det første gang i Danmark.

nordlig bredde er der 55 x 111 km = 6105 km til Ækvator og 35 x 111 km = 3885 km til Nordpolen. østlig længde har - som de eneste steder i Danmark - solen lige i syd kl. Ertholmene ejes af staten og henhører under forsvarsministeriet. Bornholms anseligste kystklipper: Jons Kapel, klipperne ved Hammeren, Helligdomsklipperne og Randkløve Skår. Åen i dens bund danner om foråret eller i den tidlige sommer, når åen er mest vandrig, et samlet vandfald, som kan blive op til 25 m - Døndalsfaldet. I akutte situationer kan man indsætte en helikopter, der da har sin landingsplads på Møllebakken på Christiansø. Lidt om nogle kirker på Bornholm: Aa kirke i Aakirkeby »Bornholms domkirke« har en meget berømt døbefont, der er udført i sand­sten af den gotlandske stemnester Sigraf i sidste halvdel af 1100 tallet.

Ertholmene består af Christiansø på 22 ha, Græsholm på 11 ha og Frederiksø på 4 ha samt nogle mindre øer og skær - Tat, Lilleø, Vester-, Tyve-, Præste- og Østerskær, der er Danmarks østligste punkt. 300 km (Kaliningrad - det tidligere Kóningsberg), Polen ca. Lidt om nogle af Bornholms købstæder: Rønne er med sine ca.15300 indbyggere øens største købstad Bornholms »hovedstad«.

Øernes navne og størrelse: Bornholm er Danmarks femte største ø - mindre end Sjælland, Den nørrejyske Ø, Fyn og Lolland - og den er på 588 kvadratkilometer - indbefattet Ertholmenes 0,38 kvadratkilometer. 40 km (Sandhammaren), det tidligere Sovjetunionen ca. Bornholms kystlinie: Kystlinien rundt om Bornholm er på 141,4 km.

Ved Ny kirke i Nyker er der således tre træporte i kirkegårds­diget, hvoraf den ældste Bornholms ældste er fra 1678.

Lidt øst for Øle Åens udløb i Øster­søen - på Bornholms sydkyst - findes en granitsten, som ved et kryds markerer det nøjagtige skæringspunkt mellem 55 gr. - med Kongemindet fra 1856 og det tilføjede jernstillads fra 1899 er den sam­lede højde 184 m o.h.. Ved flere af de bornholmske kirker er der endnu nogle af de gamle træporte i kirke­gårdsdiget.

Bemerkungen